หลักสูตร

หลักสูตรสอนภาษาจีนภาคฤดูกาล

1. หลักสูตรสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัย ฉือจี้ได้ เปิดคอร์สสอนภาคฤดูกาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปลูกฝังวัฒนธรรมชาวจีนแบบดั้งเดิมของนักเรียน ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก การสำนึกคุณ เคารพและห่วงใย

2. ในทุกช่วงฤดูกาลจะมีการจัดแบ่งระดับชั้น โดยเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นพื้นฐานเป็นต้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  ↓↓↓

กิจกรรมทัศนศึกษา

1. ครูสอนภาษาจีนระดับมืออาชีพ 2-3 สัปดาห์แบบเข้มข้น ในชั้นเรียนขนาดเล็ก

2. หลักสูตรที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมจีน ทัศนศึกษานอกโรงเรียน และหลักสูตร Tzu Chi ด้านมนุษยศาสตร์ประสบการณ์งานอาสาสมัครที่เป็นเอกลักษณ์

3. หลักสูตรที่กำหนดเอง ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนและกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  ↓↓↓