Thông tin giáo viên xin việc

Thông tin giáo viên xin việc

Trung tâm Hoa ngữ đại học Từ Tế, để thích ứng với làn sóng học Hoa ngữ, bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành Hoa ngữ tố chất cao, và những nhân tài yêu thích biên tập giáo trình ngạn ngữ bằng tiếng Hoa mang nội hàm nhân văn Từ Tế, cung cấp khóa học cơ bản về lý luận và thực tiễn giảng dạy Hoa ngữ.

1. Vào tháng 10 hàng năm tổ chức lớp đào tạo giáo viên Hoa ngữ (lớp cơ bản) tại Hoa Liên.

2. Không định kỳ tổ chức các tổ công tác giảng dạy hoa ngữ cấp nâng cao.

3. Khóa đào tạo giáo viên theo từng nhu cầu.