Khóa học

Lớp Hoa ngữ theo mùa

1. Trung tâm Hoa ngữ đại học Từ Tế mở các lớp học theo mùa, kỳ vọng thông qua hoạt động giảng dạy Hoa ngữ, bồi dưỡng khả năng nghe, nói, đọc, viết chữ tiếng Hoa phồn thể, nâng cao tố chất văn hóa Trung hoa cho học viên, Vun đắp cho học viên tinh thần nhân văn biết yêu thương, cảm ơn, tôn trọng và quan tâm chăm sóc.

2. Mỗi mùa đều phân cấp theo trình độ Hoa ngữ của học sinh, học theo lớp nhỏ.

Nhấn phía dưới để xem chi tiết ↓↓↓

Du lịch học tập Hoa ngữ

1.Giảng dạy lớp nhỏ tập trung 2-3 tuần của giáo viên Hoa ngữ chuyên nghiệp.

2. Khóa học văn hóa Trung hoa phong phú, dạy học ngoài trời, trường có các khóa học nhân văn Từ tế và trải nghiệm làm tình nguyện viên.

3. Khóa học theo nhu cầu riêng, chi phi tour điều chỉnh theo khóa học và hoạt động.

Nhấn phía dưới để xem chi tiết ↓↓↓